Digital retardasjonsmåler
Digital retardasjonsmåler

Ny retardasjonsmåler for PKK

Retardasjonsmåler for testing av kjøretøy som ikke kan testes i normal bremseprøver i forbindelse med PKK. 

Les mer