Serviceavdelingen
Serviceavdelingen

Bærekraft

Bærekraft .4 God utdanning:

  1. Opplæring og kompetanse: Automateriell AS forplikter seg til å gi nyansatte god opplæring i de oppgaver de skal gjennomføre, og i felleskap med ansatte sørge for kompetanseheving på nye produkter og arbeidsoppgaver som kommer.

 

Bærekraft .12 Ansvarlig forbruk og produksjon:


1. Reduser avfall: Bruk materialer som kan resirkuleres eller gjenbrukes, og unngå å bruke engangsprodukter. Prøv å reparere og gjenbruke materialer og utstyr når det er mulig.


2. Kildesorter avfall: Sorter avfall som kan resirkuleres eller gjenbrukes, og sørg for at det blir behandlet riktig. Ta kontakt med verksted leder / DL for sortering og plassering av avfall etter kundens ønske.


3. Reduser kjøretid: Planlegg ruter og arbeidsoppgaver på en måte som reduserer kjøretiden og bensinforbruket. Dette vil også spare tid og penger.


4. Vedlikehold utstyr: Hold utstyr og kjøretøy i god stand ved å utføre regelmessig vedlikehold. Dette vil øke levetiden på utstyret og redusere behovet for å kjøpe nytt.


5. Velg miljøvennlige produkter: Velg produkter som er merket som miljøvennlige, for eksempel rengjøringsmidler og smøremidler som er nedbrytbare og ikke-giftige.


6. Energisparing: Slå av lys og elektronisk utstyr når det ikke er i bruk, og bruk energisparende lyskilder og utstyr som har lavt energiforbruk.


7. Reduser forbruket av kjemikalier: Bruk kjemikalier i henhold til produsentens anvisninger, og begrens bruken så mye som mulig for å redusere miljøbelastningen.


8. Opplæring: Gi opplæring til ansatte om hvordan de kan jobbe på en måte som er mest mulig miljøvennlig. Dette vil også bidra til å øke bevisstheten og engasjementet for miljøvern blant de ansatte.

 

Designed by Freepik