Salg
Salg

Bærekraft

Bærekraft .4 God utdanning:


1. Opplæring og kompetanse: Automateriell AS forplikter seg til å gi nyansatte god opplæring i de oppgaver de skal gjennomføre, og i felleskap med ansatte sørge for kompetanse heving på nye produkter og arbeidsoppgaver som kommer.

 

Bærekraft .12 Ansvarlig forbruk og produksjon:


1. Unngå engangsprodukter: Unngå å bruke engangsprodukter som plastflasker, engangsbestikk og papptallerkener. Ta heller med en gjenbrukbar vannflaske, matboks og kopp til kaffe eller te.


2. Velg miljøvennlige produkter: Velg produkter som er produsert og pakket på en miljøvennlig måte. Velg for eksempel papirposer istedenfor plastposer og produkter som er laget av resirkulerte materialer.


3. Reduser energiforbruket: Skru av lys, datamaskiner og annet elektronisk utstyr når det ikke er i bruk. Bruk også strømsparefunksjonen på elektronisk utstyr som du bruker ofte.


4. Kildesorter avfall: Kildesorter avfallet og lever det til riktig mottak. Sørg for å ha en avfallsplan og sørg for å ha egne beholdere til ulike avfallstyper.


5. Reduser behovet for papir: Ute-selgere kan ha en tendens til å bruke mye papir i form av brosjyrer og dokumenter. Det kan være en god idé å ha elektroniske versjoner av disse dokumentene som kan sendes på e-post eller vises på en elektronisk enhet. På denne måten kan man redusere papirforbruket og spare ressurser.


6. Selg miljøvennlige produkter: Hvis man selger produkter, kan man vurdere å tilby miljøvennlige alternativer som er laget av resirkulerte materialer eller som er produsert på en miljøvennlig måte. Dette vil vise at man tar miljøansvar og kan også være en salgsfordel.


7. Tenk på avfallshåndtering: Ute-selgere kan generere mye avfall i form av emballasje og annet materiale. Det er viktig å ha en plan for hvordan man skal håndtere dette avfallet på en miljøvennlig måte, for eksempel ved å sørge for at det blir resirkulert eller kildesortert på riktig måte.


8. Transport: Planlegg ruter og reiser for å optimalisere transporteffektiviteten, og vurdere alternative transportmetoder som kollektivtransport, osv. der det er mulig