Admin
Admin

Bærekraft

Bærekraft .4 God utdanning:


1. Opplæring og kompetanse: Automateriell AS forplikter seg til å gi nyansatte god opplæring i de oppgaver de skal gjennomføre, og i felleskap med ansatte sørge for kompetanseheving på nye produkter og arbeidsoppgaver som kommer.


Bærekraft .12 Ansvarlig forbruk og produksjon:


1. Null utslipp: Jobbe aktivt og målrettet med å sørge for at våre lokaler (herunder lager, hovedkontor og avd) har null utslipp, samt at vi kontinuerlig jobber med å forbedre avfallshåndteringen vår. Årlig sette forbedringsmål for økt sortering og dermed en redusert total mengde restavfall vi genererer.


2. Gjenvinn og resirkuler: Administrasjoner kan etablere et effektivt resirkuleringsprogram for å sikre at så mye som mulig av avfallet deres blir gjenvunnet og resirkulert. Dette kan inkludere å tilby resirkuleringsstasjoner på arbeidsplassen, kjøpe resirkulerbare produkter og redusere mengden avfall.


3. Kildesorter avfall: Ha separate beholdere for papir, plast, glass og matavfall slik at avfall kan resirkuleres og gjenvinnes.
 

4. Unngå engangsprodukter: Reduser bruken av engangsprodukter som kopper, tallerkener og bestikk og bruk heller gjenbrukbare alternativer.


5. Reduser energiforbruket: Energiforbruk står for en stor andel av de totale klimagassutslippene. Administrasjoner kan gjøre en innsats ved å bytte til energieffektive lyspærer, installere smarte termostater og redusere unødvendig bruk av strøm og elektriske apparater. Bruk energieffektiv belysning og utstyr: Bytt til LED belysning og energieffektive enheter for å redusere energiforbruket.


6. Reduser papirforbruket: Bruk digitale verktøy som e-post, skybaserte lagringstjenester og digitale dokumenter for å redusere mengden papir som brukes på kontoret. Hvis papir er nødvendig, bruk resirkulert papir eller papir fra bærekraftige kilder og skrive ut på begge sider.


7. Reduser transport: Oppfordre ansatte til å sykle, gå eller ta offentlig transport til jobb. Hvis det er mulig, tilby hjemmekontor eller fleksible arbeidstider.


8. Planlegg møter og konferanser på en miljøvennlig måte: Planlegg møter og konferanser på en måte som reduserer reisebelastningen, for eksempel ved å bruke videokonferanse og digitale presentasjoner.


9. Kjøp miljøvennlige produkter: Velg produkter og tjenester fra leverandører som har en positiv miljøpåvirkning.