Bærekraftverdier
Bærekraftverdier

Vår visjon: Våre kunder bli best i sin bransje

Automateriell AS / Nordic Lift AS bygger en lønnsom, bærekraftig og innovativ virksomhet som er klar til å møte fremtiden.

Vi skal være best i vår bransje på våre verdier:

 • Pålitelige
 • Profesjonelle
 • Innovative
 • Raske
 • Entusiastiske

Hva gjør vi internt:

 • HMS-styring
 • Klimaregnskap
 • Energikontroll
 • Reise og Transportrutiner
 • Kildesortering
 • Innkjøpsrutiner

Fokusområdene våre er:

 • Vi jobber med holdningsskapende arbeid for å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte
 • Til enhver tid være oppdatert på gjeldende reguleringer fra det offentlige
 • Mest mulig effektiv bruk av energi og forbruksmateriell
 • Ha fokus på godt arbeidsmiljø, trivsel og videreutvikling

Hva gjør vi internt:

 • Ruteplanlegging i forhold til leveranser
 • Jobber aktivt med å redusere papirforbruk ut til kunde
 • Opplæring og bevisstgjøring av kunder rundt håndtering av miljøfarlig avfall

Miljøfyrtårn:

 • Skal på plass i løpet av 2023
 • Viktig for riktige prosesser og rutiner
 • Felles opplæring, for ansatte
 • Etablere avtaler med miljøbedrifter, både på innkjøp og salg 

Mål: Vi skal jobbe målrettet med oppmerksomhet, proaktivitet og kreativitet i forhold til ansatte, kunder og miljø.

 

Designed by Freepik

17 delmål bærekraft FN